Våra tjänster


Energioptimering


Energioptimering är en smart investering som vill minska sina kostnader och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid. Genom en genomgång av era fastigheter kan vi med  energieffektiva lösningar, kan man bespara sina energikostnader och samtidigt förbättra bostads- eller arbetsmiljön.
Energioptimering är en långsiktig investering som inte bara sparar pengar, utan också bidrar till en mer hållbar framtid för vår planet. Så välj energioptimering idag och börja se resultatet på din nästa energi-räkning!

Energioptimering

Drift & underhåll


Drift och underhåll är viktigt i en fastighet för att säkerställa dess långsiktiga värde och funktion. Genom regelbunden inspektion, reparation och uppdatering av fastighetsinstallationer och utrustning minskar man risken för allvarliga problem och förhöjda kostnader i framtiden. Dessutom kan en väl underhållen fastighet öka i värde och bli mer attraktiv för potentiella köpare eller hyresgäster.

Så välj en tjänsten för drift och underhåll idag och skydda dina tekniska system från framtida problem och höga kostnader!

Teknisk förvaltning


Teknisk förvaltare är en nyckelfigur inom fastighetsförvaltning. Vår uppgift är att se till att våra kunders fastigheten fungerar på ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi är ansvariga för planering och genomförande av drifts- och underhållsarbeten. Vi hjälper er också med frågor som rör fastighetsreglementen, säkerhet och bekvämlighet. Vi ser att hålla fastighetens värde och standard på en hög nivå. På så sätt bidrar vi till att säkerställa en framgångsrik fastighetsförvaltning.

Vill du också bli nöjd?


Vi gillar kunder som har höga krav och vi är aldrig nöjda förrän kunden är nöjd.